Det röda hotellet är grönt

Vårt röda hotellet är grönt

Vi är stolta att ha belönats med den internationella miljömärkningen Green Key på vårt hotell.
Vi jobbar aktivt med miljö- och hållbarhetsfrågor genom Green Keys omfattande kriterier.

Våra åtaganden

Några av våra åtaganden är:
• Vi använder 100% förnybar el, energibesparande belysning och har rutiner för minskad energiåtgång.
• Vi har tagit initiativ för att minska vattenförbrukningen.
• Vi källsorterar och återvinner vårt
och våra gästers avfall.
• Vi använder miljömärkta tvätt- och rengöringsprodukter.
• Våra gäster erbjuds ekologiska
produkter på frukosten.
• Vi jobbar mot minskat matsvinn.

 

Om green key

Green Key är en internationell miljömärkning för besöks- och turistanläggningar och finns i över 65 länder. Märkningen drivs internationellt av Foundation for Environmental Education, som stödjs av bl.a. UNEP, UNESCO och World Tourism Organization. Idag finns över 170 Green Key-märkta anläggningar i Sverige och alla anläggningar genomgår regelbundna revisioner, för att säkerställa att kriterierna efterlevs.

Läs mer på
www.greenkey.se  –  www.greenkeyglobal.com